https://www.traditionrolex.com/45

https://www.traditionrolex.com/45

https://www.traditionrolex.com/45

Ochrana osobních údajů a údaje z kamer na našich ČS | HOS - moje čerpací stanice

https://www.traditionrolex.com/45

Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Ochrana osobních údajů a údaje z kamer na našich ČS

Datum: 29.5.2018 | Zhlédnuto: 9724x

 

Ochrana osobních údajů

 

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

 • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
 • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

 

Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém :

 • Prostory a venkovní prostranství patřící k objektu čerpací stanice jsou monitorovány kamerovým systémem

 • Pořizování záznamů provádí fa. Josef HOS s.r.o., IČ 260 82 420

 • Účel zpracování - ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému

 • Obchod a technická zařízení přiléhající k ČS (myčka, stanice LPG, výdejní stojany...)

 • Monitorováni jsou - zákazníci, zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.).

 • Popis kategorií osobních údajů – obrazová informace

 • Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob – barevný záznam bez rozlišení obličeje

 • Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí - NEJSOU

 • Záznam je uchováván pouze v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jinými zainteresovanými subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

 • Lhůta pro výmaz (doba uchování záznamu) je 7 dní. 

 • Záznam zachycující incident je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.

 • Technická a organizační bezpečnostní opatření zajišťuje pouze jednatel firmy. Jiné osoby k těmto údajům, bez jeho souhlasu, nemají přístup.

 • Bezpečnostní kryt - data jsou přístupná pouze pod heslem. Nahrávky ve zmiňovaných případech předává oprávněným orgánům a osobám pouze jednatel firmy. Jiné osoby ani zaměstnanci firmy k těmto záznamům nemají přístup.